ANBI Status

ANBI Status:
IICD heeft de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI)

Officiële naam:
Stichting International Institute Communication and Development (I.I.C.D)

KvK nummer:
4115993

RSIN nummer:
806103541

Contactgegevens:
Postbus 11586, 2502AN, Den Haag

Missie:
De stichting heeft ten doel de bevordering, ondersteuning en uitvoering van advies-onderzoek-, trainingsactiviteiten en het versterken van capaciteit van organisaties en personen op het terrein van ontwikkeling, gebruik en toepassing van ICT ten behoeve van socio-economische ontwikkeling en/of het bestrijden van armoede in lage- en middeninkomenslanden.

Financiële gegevens, beleidsplan en verslag activiteiten:
Een verslag van de activiteiten, beleidsplan en de financiële gegevens staan in onze jaarverslagen (Annual Reports) op de website iicd.org.